O NAMA

INDUSTRIJSKE NEKRETNINE I PROIZVODNI KAPACITETI

  • Industrijsko zemljište
     

  • Industrijski objekti napravljeni prema potrebama kupaca – podržavamo naše klijente u procesu pronalaženja odgovarajućeg projekta koji bi bio realizovan tako da odgovara posebnim potrebama poslovanja klijenta  
     

  • Magacini – podržavamo klijenta u pronalaženju odgovarajućeg magacinskog prostora za potrebe sopstvenog poslovanja, distribucije i logistike (različitih vrsta magacina i klase magacina, magacina koji su više ili manje udaljeni od grada, magacina u različitim delovima Srbije, itd.)
     

  • Proizvodni kapaciteti – iskustvo nam govori da je pronalaženje proizvodnih kapaciteta dugotrajan i zahtevan proces koji zahteva specijalizovano znanje osobenosti klijentovog poslovanja. Posedujemo dugogodišnje iskustvo u poslovanju sa različitim vrstama firmi iz različitih industrija i možemo pojednostaviti ovaj proces i pomoći u pronalaženju najboljeg rešenja za pokretanje vaše proizvodnje s obzirom da ovakve nepokretnosti podrazumevaju prilagođavanej potrebama poslovanja klijenta.